בעל רכב שרכבו נפגע בתאונת דרכים:
  • יפנה לעמדה הטכנית של משרד הרישוי המחוזי על מנת לקבל הפניה למעבדה מוסמכת (טכניון, מכון התקנים)
  • עם האישור יש לבצע רישוי כללי לרכב (שנתי)
  • בסיום מבחן הרישוי יוכל בעל הרכב לקבל את רישיון הרכב