במקרה בו רישיון הרכב אבד, נגנב או הושחת ניתן להנפיק כפל רישיון רכב. הנפקת כפל רישיון רכב כרוך בעלות אגרת כפל רישיון רכב .

אמצעים מקוונים להנפקת כפל רישיון רכב ותשלום אגרה באמצעות כרטיס אשראי

שירות התשלומים הממשלתי (שוהם)
ניתן להנפיק כפל רישיון רכב עם ביצוע תשלום מקוון של אגרת כפל רישיון. רישיון רכב משולם יגיע תוך שבוע לכתובת הרשומה בתעודת הזהות.

מרכז מידע ארצי - רישוי קול
ניתן לפנות לרישוי קול בטלפון 5678* ולבצע כפל רישיון רכב דרך נציג שירות או באמצעות מענה ממוחשב 24 שעות ביממה. עם ביצוע התשלום באמצעות המוקד הטלפוני, רישיון רכב משולם יגיע תוך שבוע לכתובת הרשומה בתעודת הזהות.

עמדות שירות עצמי - רשיומט
ניתן לבצע כפל רישיון רכב באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון ולהנפיק במקום רישיון רכב משולם.

עלות הנפקת רישיון רכב באמצעים מקוונים הינה בסכום של אגרת כפל רישיון רכב בלבד.

אמצעים נוספים להנפקת כפל רישיון רכב

בסניף משרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריך.
הנפקת רישיון רכב משולם במקום.

באמצעות בקשה דרך טופס פניה מקוון בנושא רישוי רכב.
רישיון רכב משולם יגיע תוך שבוע לכתובת הרשומה בתעודת הזהות.

קיימת תוספת עמלת פקיד של 27 ₪  וזאת בנוסף לעלות האגרה המקורית לתשלום

במידה ולאחר הנפקת כפל רישיון רכב נמצא הרישיון המקורי, לא תוחזר אגרת כפל הרישיון. (אין להפנות בקשות בנושא).
רישיון רכב תקף הינו: רכב עליו שולמה אגרת הרישוי ושביצע מבחן רישוי שנתי (טסט).