אופנועים שנרשמו עד שנת 2006 (כולל) והספק המנוע אינו רשום ברישיון הרכב
  • כאשר נפח המנוע עד 125 סמ"ק
    סוג הרכב שיירשם הוא L1 והחל מינואר 2007 בעל רישיון נהיגה דרגה א', לפי התקנות הקודמות, רשאי לנהוג בהם
  • כאשר נפח המנוע מעל 125 סמ"ק ועד 400 סמ"ק
    סוג הרכב שיירשם הוא L2 ורשאי לנהוג בהם בעל רישיון נהיגה דרגה ב'
  • כאשר נפח המנוע 401 סמ"ק ומעלה
    סוג הרכב שיירשם הוא L3 ורשאי לנהוג בהם בעל רישיון נהיגה דרגה A (ג'-ללא הגבלת הספק)

בעל רישיון נהיגה דרגה ב' רשאי לקבל רישיון נהיגה A (ללא הגבלת הספק) עד יוני 2008
כאשר מלאו 21 שנים, עליו להמציא אישור על כושר ראייה מתאים ולעמוד במבחן שליטה