רכב מיושן זהו כל רכב מלבד טרקטור, גרור או אוטובוס, שבמועד חידוש רישיונו מלאו לו 19 שנים מיום ייצורו.
וכן אוטובוס שבמועד חידוש רישיונו מלאו לו 15 שנים משנת ייצורו.

 • המבקש חידוש רישיון לרכב מיושן, לרכב מסוג מונית בתום עשר שנים משנת ייצורה יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה בנוסח שקבעה הרשות, כי הרכב נבדק תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה ונמצא במצב מכני תקין
 • רכב מיושן חייב בתשלום אגרה ובדיקה במכון רישוי (טסט) פעמיים בשנה לחידוש הרישיון
 • רכב מיושן חייב באישור מוסך על תקינות הרכב
 • רכב מיושן לא חייב בתשלום אגרה לתקופה שהמשרד לא אישר את חידוש הרישיון, כלומר שהתקופה שהרכב היה מבוטל בגין "תקנות תעבורה" - אינה חייבת באגרה
 • רישיון לרכב מיושן לא יחודש אם חלפו שנתיים מיום שפג תוקף רישיונו (רישיון הוא בתוקף רק לאחר ביצוע טסט ותשלום אגרה)
 • רכב מיושן שרישיונו אינו בתוקף שנתיים ומעלה והוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי, אופנוע או רכב מסחרי שמשקלו הכולל לא עולה על 6000 ק"ג, ניתן לחדש את רישיונו רק לאחר בדיקה ואישור של מעבדה מוסמכת (בנוסף לאישורים הרגילים לרכב מיושן)
 • לסוגי הרכב הבאים לא ינתן ולא יחודש הרישיון: 
  • רכב באובדן גמור
  • מונית - בתום שתים עשרה שנים משנת ייצורה
  • רכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו שימושי המשמש להוראת נהיגה - בתום עשר שנים משנת ייצורו
  • רכב חילוץ שמשקלו המותר עד 16,000 ק"ג - בתום תשע עשרה שנים משנת ייצורו
  • אוטובוס וטיולית - בתום עשרים שנים משנת ייצורם
  • אופנוע להגשת עזרה ראשונה - בתום שבע שנים משנת ייצורו
 • רישיון לרכב מיושן ולרכב מסוג מונית בתום עשר שנים משנת ייצורה יהיה לששה חודשים בלבד שבעל הרכב יציג לפני בדיקת הרכב ממוסך מורשה, ולגבי רכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג, ימציא בעליו, אחת לשנה, גם אישור ממעבדה מוסמכת, על פי מפרט מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה ונמצא תקין