רישום עיקול על כלי רכב

רישום עיקול על כלי רכב מתבצע בשני מישורים:
  • במשרד הרישוי
    ע"י גופים שאינם מחוברים בממשקים ממוחשבים אל משרד התחבורה (כגון: בתי משפט, בתי דין רבניים,בתי דין לעבודה).
  • באופן מקוון
    מרבית הגופים במדינת ישראל מחוברים אלינו בממשקים ממוחשבים ומבצעים את העיקול ישירות (כגון: רשויות מקומיות,הוצל"פ,מע"מ, המוסד לביטוח לאומי)

ביטול עיקול

ככלל, הבקשה לביטול עיקול תוגש ע"י הגוף אשר הטיל את העיקול, או באמצעות "צו" בית המשפט בלבד. במידה והגוף המעקל מחובר אלינו בממשקים ממוחשבים, רק הוא רשאי להסיר את העיקול.
במידה והגוף שהטיל את העיקול אינו מחובר אלינו בממשקים ממוחשבים, עליו להגיש את הבקשה להסרת העיקול למשרד הרישוי.
כל בקשה לביטול עיקול על רכב, יש להגיש לגוף אשר הטיל את העיקול (ולא למשרד הרישוי).

לידיעתכם, חל איסור על עובדי משרדי הרישוי להסיר עיקולים שהוטלו על ידי גופים שונים באמצעות ממשקים ממוחשבים.