בהתאם להחלטת הממשלה, אנשי מילואים אשר שירתו במילואים לפרקי זמן שונים יהיו זכאים להנחה באגרת הרישוי בהתאם למספר ימי המילואים בהם שירתו בצה"ל.
סכומי ההחזר נעים בין 56 ₪ עד 169 ₪ לערך ובכל מקרה אגרת הרישוי לא תפחת מ-10 ש"ח.
ברישיון הרכב של הזכאי נרשמת הערה בדבר הנחה בגין שירות מילואים.
הסדרת נושא הזכאות לרבות ההנחה מתבצעת באופן ממוחשב בין משרד התחבורה לצה"ל.
אנשי מילואים המבקשים לערער/לברר כל סוגיה בנושא, יש לפנות לצה"ל לטלפון מס' 03-7379500.
במידה ולאיש המילואים שני כלי רכב, ההנחה תינתן על הרכב שמועד חידושו בסמוך לקבלת הזכאות מצה"ל.