ניתן לקבל החזר תשלום אגרת רישוי רכב על החלק היחסי של אגרת הרישוי השנתית (רישיון רכב) . במקרים בהם הבקשה מוצדקת, יופקד הכסף בחשבונכם בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה.
להלן המקרים:

1רכב שנגנב
משרד התחבורה שולח לבעל הרכב טופס בקשה להחזר, במקרה שמגיע החזר. ניתן להוריד טופס בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי לרכב , ולשלוח את הבקשה למשרד הרישוי בציון מספר הרכב ופרטי חשבון בנק, בתוספת צילום צ'ק עם פרטי בעל הרכב
2אובדן גמור
אם שמאי רכב קבע שהרכב יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60% ומעלה משווי הרכב, עליו לדווח על כך למשרד הרישוי בצירוף רשיון הרכב בתוך 15 יום. הרישיון יבוטל ולא ניתן לחדשו. ההחזר ישולם ישירות לחשבון הבנק דרך חברת הביטוח.
3ביטול רישום רכב
אם רכבכם יצא מכלל שימוש, נמסר לפירוק וכד', מלאו טופס בקשה לביטול רישום רכב , פנו לסניף משרד הרישוי עם הבקשה, תעודת זהות ורישיון הרכב והחזירו את רישיון הרכב. ביטול רישום רכב נעשה על ידי בעל הרכב בלבד. הרישיון יבוטל ולא ניתן לחדשו. באותו זמן ניתן למלא טופס בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי לרכב.
חשוב לדעת: לא ניתן לבטל רישיון של רכב מעוקל או משועבד.
4אושפז בעל הרכב מעל חודש ימים בבית חולים
יש למלא טופס בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי לרכב ולצרף מסמכים מבית החולים המעידים על אשפוז למשך כל התקופה המבוקשת. את הבקשה יש לשלוח למשרד הרישוי בציון מספר הרכב ופרטי חשבון בנק, בתוספת צילום צ'ק עם פרטי בעל הרכב.
5הרכב נתפס על ידי רשות מוסמכת לפי דין
יש למלא טופס בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי לרכב ולהציג אישור מאת הרשות המוסמכת כי הרכב נתפס בידי הרשות למשך התקופה עבורה מבוקש ההחזר. את הבקשה יש לשלוח למשרד הרישוי בציון מספר הרכב ופרטי חשבון בנק, בתוספת צילום צ'ק עם פרטי בעל הרכב
6רכב של נכה
במידה ושולמה אגרת רישוי מלאה לרכבו של נכה אך נמצא שהוא עומד בקריטריונים לאגרה מופחתת , הוא יהיה זכאי להחזר יחסי בגין האגרה המלאה ששולמה. את הבקשה יש לשלוח למשרד הרישוי בציון מספר הרכב ופרטי חשבון בנק, בתוספת צילום צ'ק עם פרטי בעל הרכב.
7העברה לחו"ל/רש"פ
יש למלא טופס בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי לרכב. את הבקשה יש לשלוח למשרד הרישוי בציון מספר הרכב ופרטי חשבון בנק, בתוספת צילום צ'ק עם פרטי בעל הרכב.
8תשלום כפול
יש למלא טופס בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי לרכב ולצרף רישיון אחד מקורי וצילום מהרישיון השני. את הבקשה יש לשלוח למשרד הרישוי בציון מספר הרכב ופרטי חשבון בנק, בתוספת צילום צ'ק עם פרטי בעל הרכב.