נכה זכאי לאגרה מופחתת בעבור רכב אחד ובאם נתקיימו התנאים לרכב הנכה.

התנאים לקבלת אגרת נכה

  • הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5.000 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע.
  • הרכב רשום על שמו, על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס של הנכה.
  • הרכב אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.

בני זוג שאינם רשומים כנשואים

יש להמציא חוזה או הסכם נישואין, או הסכם ממון, או תצהיר מעו"ד כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.

אפוטרופוס של הנכה

הורים או הורה של נכה קטין (עד גיל 18), או אדם שמונה על ידי בית משפט לשמש כאפוטרופוס. במקרה של מינוי בית משפט יש לצרף מסמך המאשר זאת.

נכה הרוכש בפעם הראשונה רכב שמבוקש לשלם עליו אגרת נכה צריך למסור את אישור הנכות למשרד הרישוי.
במידה ושולמה אגרת רישוי מלאה לרכבו של נכה אך נמצא שהוא עומד בקריטריונים לאגרה מופחתת, הוא יהיה זכאי להחזר יחסי בגין האגרה המלאה ששולמה.

נכה המבקש אגרת רישיון מופחתת על רכבו צריך לוודא שלא רשום על שמו רכב אחר עליו משולמת אגרה מופחתת. יש לוודא שהעברת הבעלות על רכב שנמכר הושלמה, או שהתעריף של אגרת הרישיון לרכב השני שונה לתעריף הרגיל.
מתן אגרת הנכה היא בסמכות משרד התחבורה בלבד.