מרבית כלי הרכב בישראל חייבים במבחן אחת לשנה, בחודש שבו נרשם הרכב לראשונה, למעט במקרים הבאים:
  • רכב חדש (פרטי בלבד עם תאריך רישום מ-01/01/2016)
    יחויב במבחן רישוי שנתי (טסט) ראשון רק לאחר שלוש שנים. לא פטור מתשלום אגרת רישוי שנתית. רכב פרטי חדש אשר מקוריותו "השכרה/החכר (ליסינג) - יחויב במבחן רישוי שנתי (טסט) ראשון, כעבור שנתיים מיום הרכישה. לא פטור מתשלום אגרת רישוי שנתית.
  • רכב שמלאו לו 15 שנים חייב גם באישור תקינות מערכת הבלמים ממוסך מורשה. יש לבצע את הבדיקה לפני הטסט
  • רכב מיושן
  • רכב אספנות