חשוב לדעת

  • אישור התשלום המופיע על המסך אינו משמש רישיון זמני
  • אם נדרש חידוש רישיון באופן מיידי, מומלץ לא לשלם באינטרנט
  • במידה ואגרת רישיון הרכב שולמה באמצעות האינטרנט ורישיון הרכב לא נשלח לבעל הרכב הרשום, ניתן לפנות אישית למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריכם עם הצגת תעודת זהות של בעל הרכב הרשום ולקבל רישיון רכב חדש.
  • במידה ונציג מטעם בעל הרכב נשלח לקבל את רישיון הרכב, יש להמציא תעודת זהות של בעל הרכב הרשום ותעודת זהות של נציגו
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי