אי קבלת הרישיון אינה פוטרת מאחריות לחידושו.

אמצעים מקוונים לחידוש רישיון הרכב ותשלום אגרה באמצעות כרטיס אשראי

 • שירות התשלומים הממשלתי (שוהם)
  ניתן לחדש את רישיון הרכב עם ביצוע תשלום מקוון של אגרת חידוש רישיון. רישיון רכב משולם יגיע תוך שבוע לכתובת הרשומה בתעודת הזהות. ניתן לשלם עד 14 יום לפני סיום תוקף הרישיון.
  לחידוש רישיון הרכב
 • מרכז מידע ארצי - רישוי קול
  ניתן לפנות לרישוי קול בטלפון 5678* ולבצע חידוש רישיון רכב דרך נציג שירות או באמצעות מענה ממוחשב 24 שעות ביממה. עם ביצוע התשלום באמצעות המוקד הטלפוני, רישיון רכב משולם יגיע תוך שבוע לכתובת הרשומה בתעודת הזהות.
  לכל הפעולות ברישוי קול
 • עמדות שירות עצמי - רשיומט
  ניתן לבצע חידוש רישיון רכב באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון ולהנפיק במקום רישיון רכב משולם.
  לאיתור רשיומט
עלות הנפקת רישיון רכב באמצעים מקוונים הינה בסכום של אגרת חידוש רישיון רכב בלבד.

אמצעים נוספים לחידוש רישיון הרכב

 • בסניף משרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריך. הנפקת רישיון רכב (לא משולם) במקום.
  לרשימת משרדי הרישוי
 • באמצעות בקשה דרך טופס פניה מקוון בנושא רישוי רכב. רישיון רכב (לא משולם) יגיע תוך שבוע לכתובת הרשומה בתעודת הזהות.
  טופס פניה
קיימת תוספת עמלת פקיד של 27 ₪  וזאת בנוסף לעלות האגרה המקורית לתשלום

רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות תנועה (טסט).