ניתן לשלוח אדם אחר כגון עובד המוסך המטפל ברכבכם, כדי לבצע את המבחן.
במקרה זה יש לחתום על ייפוי כוח המופיע בספח המצורף לרישיון הרכב.