במקרה של גילוי ליקויים ברכב, תקבלו בדרך כלל ארכה של 7 ימים לתיקון התקלה ולהתייצבות למבחן חוזר (הכרוך בתשלום) בהתאם למחירון או אישור ממוסך מורשה על ביצוע תיקון במערכת הבלמים וההגה, בצירוף חשבונית.

במקרה של ליקוי חמור מוטבעת על טופס הבדיקה חותמת בגרירה בלבד, ואין לנהוג ברכב עד לתיקון הליקויים ועמידה במבחן חוזר.