אם רכבכם נגנב, הוכרז כאובדן גמור (טוטל לוס) או שרישומו במשרד התחבורה בוטל, תוכלו לקבל החזר על החלק היחסי של אגרת הרישוי השנתית. במקרים בהם הבקשה מוצדקת, יופקד הכסף בחשבונכם בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה.

חשוב לדעת
לא ניתן לבטל רשיון של רכב מעוקל או משועבד