הדפסה
נהג או בעל רכב שהוא תושב ישראל בעל תעודת זהות המבקש לשנות את כתובתו ברישיון הרכב יפנה למשרד הפנים ויודיע שם על הכתובת הפיזית החדשה שלו ו/או על כתובת למשלוח דואר (גם תיבת דואר).

הכתובת שתירשם בקובץ רכב היא הכתובת למשלוח הדואר שמסר התושב למשרד הפנים, ואם לא מסר כתובת למשלוח דואר, הכתובת הרשומה במשרד הפנים.