חובה להחזיק בתא הנהג של הרכב אפוד זוהר!

  • בכל מקרה של עצירת הרכב בדרך בינעירונית יחוייב הנהג ללבוש את האפוד על מנת שיבחינו בו ביום ובלילה, בעת תיקון תקלה או קריאה לעזרה.
  • חובת לבישת האפוד הזוהר חלה על כל בעלי הרכב בישראל ובכללם רכב פרטי, רכב משא, אופנועים וטרקטורונים.
  • משרד התחבורה פרסם חוזר לכל מכוני הרישוי בארץ המחייב את בוחני הרכב לבדוק את המצאותו של אפוד זוהר ברכב בעת הבדיקה השנתית (טסט) במכון.

רכב שלא יצוייד באפוד זוהר לא יוכל לקבל אישור המעיד כי עבר את המבחן כשירות תנועה - טסט.
חל איסור להלביש את האפוד הזוהר על המושבים הקדמיים של הרכב מאחר והדבר פוגם בפעולת כרית האוויר, המותקנת בהן.
נהגים שלא יצייתו לתקנה החדשה ולא ילבשו את האפוד הזוהר בעת היציאה מהרכב צפויים להעמדה לדין.