נתונים לחישוב תשלום אגרת חידוש רישיון רכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל עד 3500 ק"ג.

על מנת לחשב את האגרה לתשלום יש לקחת את סכום האגרה מתוך השורה התואמת  לקבוצה אליה משתייך הרכב כפי שמופיעה ברישיון הרכב בצד שמאל, מתוך העמודה התואמת יש לקחת את שנת עלית הרכב לכביש. לסכום זה יש להוסיף את הסכום הנוסף עבור תאגיד השידור הישראלי בסך 161 ש"ח.

  אגרת רכב ששנת יצורו או מועד עלייתו לכביש
  הטבלה מתייחסת לאגרות החל מ- 1 באפריל 2017
קבוצה עד 3 שנים 4 עד 6 שנים 7 עד 9 שנים 10 שנים ומעלה
1 1060 929 814 711
2 1349 1176 1030 901
3 1626 1423 1246 1087
4 1939 1649 1403 1192
5 2221 1830 1510 1248
6 3153 2365 1774 1328
7 4494 3144 2201 1542
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי

הנחת רישיון רכב לחייל מילואים

  • הנחה 1 נקודת זיכוי - 59 ש"ח
  • הנחה 1.5 נקודת זיכוי - 118 ש"ח
  • הנחה 2 נקודת זיכוי - 177 ש"ח

רכב משא

רכב מסחרי שמשקלו הכולל 3501 ק"ג ומעלה, רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרפות, רכב חילוץ ורכב חשמלי

רכב בנזין - 378 ש"ח
רכב דיזל - משקל כוללאגרה בש"ח
עד 16000 1921
מ-16001 עד 20000 2410
מ- 20001 ומעלה 3321

מוניות ורכב פרטי להסעת סיור

 מקומות הישיבהאגרה בש"ח
בנזין עד 4 137
  5 ומעלה 187
דיזל עד 4 645
  5 ומעלה 1052

אופנוע, תלת אופנוע, אופנוע עם רכב צדי

נפח מנועאגרה בש"ח
עד 50 44
מ- 51 עד 150 162
מ- 151 ומעלה 299
מנוע חשמלי 44

אוטובוס וטיולית

  • בנזין - 549 ש"ח
  • דיזל - 1017 ש"ח

טרקטור

  • בנזין - 230 ש"ח, לשנתיים 460 ש"ח
  • דיזל- 671 ש"ח, לשנתיים 1342ש"ח

גרור

משקל כוללאגרה בש"ח
עד 4000 67
מ- 4001 עד 8000 162
מ-8001 ומעלה 369