הבקשה תוגש במסמך מקורי של המבקש
 
בקשת בעלי הרכב לרשום שעבוד - טופס לדוגמא
בקשה של נותן ההלואה לרשום שעבוד על הרכב - טופס לדוגמא
הסכמה של נותן ההלוואה לביטול השעבוד - טופס לדוגמא

יש להגיש את הטפסים למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך.

  • טופס להורדה והדפסה למילוי ידני בפורמט PDF