פניה למרכז פניות הציבור באגף הרישוי המטפל בפניות בנושא רישיון כלי רכב אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול.