נושאאגרה בש"ח
הטבלה מתייחסת לאגרות החל מ- 1 באפריל 2017
כפל רישיון רכב 29
כפל רישיון רכב בו רשום שיעבוד 29
שינוי מבנה 229
בדיקה נוספת של רכב 67
רישיון רכב מיוחד 39
הפחתת אגרת רכב ללימוד נהיגה 239
רכב של נכה 25
נתמך 369
רכב אספנות 222
העברה לתאגיד השידור הישראלי 161
שלט במבחן (מוסך) 1251
שלט במבחן - כפל 137
רישיון סחר (3 שנים) 4170
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי