נושאאגרה בש"ח
הטבלה מתייחסת לאגרות החל מחודש אוקטובר 2016
כפל רישיון רכב 29
כפל רישיון רכב בו רשום שיעבוד 29
שינוי מבנה 230
בדיקה נוספת של רכב 67
רישיון רכב מיוחד 39
הפחתת אגרת רכב ללימוד נהיגה 239
רכב של נכה 26
נתמך 369
רכב אספנות 222
העברה לרשות השידור 153
שלט במבחן (מוסך) 1254
שלט במבחן - כפל 137
רישיון סחר (3 שנים) 4179
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי