תעריפי בדיקות רישוי שנתי לרכב במכוני או מוסכי הרישוי

 סוג כלי הרכבתעריף בש"ח
התעריף כולל מע"מ
1(א') רכב פרטי, מונית ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר
עד 8000 ק"ג
63
1(ב') בדיקה חוזרת 20
2(א') בדיקה שנתית לרכב מסחרי שמשקלו
מעל 8000 ק"ג - אוטובוס ורכב עבודה
104
2(ב') בדיקה חוזרת 31
3(א') בדיקה שנתית לאוטובוס זעיר 85
3(ב') בדיקה חוזרת 25
4(א') רכב דו גלגלי, טרקטור, עגלה נגררת/נתמכת 33
4(ב') בדיקה חוזרת 15
5(א') בדיקות זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת
ייצור 1995 ומעלה
31
5(ב') בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת
ייצור 1994 ומטה
9
6 בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בשיטת האצה חופשית 39
7 בדיקת פליטת עשן בטרקטור בשיטת האצה חופשית
והתקנת מגופה
20
8 התקנת מגופה ברכב דיזל לכלי רכב שאינם מצויידים
במשאבת הזרקה אלקטרונית
15
9 מתן אישור על החלפת מנוע מתוצרת ודגם זהים לקיים שפורק
מרכב מיבוא או שהוצא מרכב אחר
31
10 בדיקת תקינות למגביל מהירות:  
10(א') בדיקת תקינות למגביל מהירות כאשר הבדיקה מבוצעת במסגרת
בדיקת פליטת עשן - תגבה תוספת של 5 ש"ח
 
10(ב') בדיקת תקינות למגביל מהירות כאשר הבדיקה מבוצעת
ללא בדיקת פליטת עשן, התעריף יהיה
 50% ממחיר בדיקת עשן, על פי סוג הרכב הרלוונטי
 
11 רישום מספר הק"מ בעת מבחן הרישוי השנתי (למעט מבחן
רישוי לטרקטור, עגלה נגררת/נתמכת ובעת בדיקה חוזרת)
2
12 תווית חלון שלא במבחן שנתי 11
13 בדיקת תקינות הסרת ווי גרירה 26
14 בדיקת תקינות הסרת דלתות ארגז 26
15 בדיקת תקינות הסרת כננת 26
התוספת בגין רישום מספר הק"מ בעת מבחן הרישוי השנתי לא תגבה במקרים הבאים
  • בעת ביצוע מבחן רישוי חוזר
  • בעת ביצוע מבחן רישוי לטרקטורים או עגלה נגררת/נתמכת