סוג רכבאגרה בש"ח
הטבלה מתייחסת לאגרות החל מ- 1 באפריל 2017
קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 73
רכב מנועי מכל סוג, למעט רכב המפורט בסעיף קודם 215
רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר 36
רכב לא מנועי מכל סוג 73
ניתן לשלם את אגרות הרישוי בכרטיס האשראי באמצעות רשיומט, רישוי קול ושירות התשלומים הממשלתי או במזומן בסניפי בנק הדואר.
לכל אמצעי תשלום אגרת הרישוי