הופסקה הנפקת תג חניה לנכה לחו"ל מסיבות חוקיות.
צעד זה הכרחי ומתואם עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית, קיימת אפשרות לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת מדינת היעד את תג הנכה שברשותך וכל מסמך רלוונטי אחר.
עם המסמכים יש לפנות לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, על מנת לברר מהן זכויותיך.