להלן המקרים לביטול תג החניה לנכה

  • תום התוקף המצויין על גבי התג
    לחידוש תג החניה יש לפעול לפי ההוראות המפורטות בהליך הוצאת תג חניה לנכה.
  • שינוי בעלות רכב
    כאשר הרכב עובר מבעלות נכה לבעלותו של אדם אחר, התג יבוטל. העברת בעלות בין נכה המוכר את רכבו לקונה תתבצע במשרדי הרישוי בלבד.
  • פטירת הנכה
    יש להחזיר את התג למשרד הרישוי. שינוי רישום הבעלות על הרכב יתבצע רק עם החזרת התג. כל משרדי הרישוי מטפלים בהחזרת תג חניה של נכה שנפטר, מלבד משרד הרישוי בקריית ארבע.