נכה בעל תג חניה בתוקף, שרכש רכב חדש ישירות מהיבואן, היבואן ישלח את פרטי הרכב החדש למשרד הרישוי לצורך הוצאת תג חניה מעודכן.
  • במידה ותג החניה כולל רכב יחיד
    התג ישלח באמצעות דואר ישראל לנכה תוך שבועיים מעדכון היבואן, לפי הכתובת המעודכנת במשרד הפנים. אין צורך להגיע או לפנות למשרד הרישוי.
  • במידה ותג החניה כולל שני רכבים
    יש למלא את טופס הבקשה  לתג חניה לנכה במקרים של החלפה וא הוספה של רכב בתג ולהעבירו ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי, ולציין איזה מבין שני כלי הרכב שמצויינים בתג החניה מוחלף על ידי הרכב החדש.

משלוח בקשה לתג חניה לנכה

את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר ישראל או דרך פניה בנושא תג חניה לנכה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי. אין צורך להגיע למשרד הרישוי. לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה הרלוונטי מרשימת הטפסים והתצהירים, בצירוף המסמכים הנדרשים.

פניה ללא טופס בקשה לא תטופל.
תשובה לבקשה תינתן עד 14 יום ממועד מסירת המסמכים דרך הפניה המקוונת.

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 72 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות
תשובה לבקשה תינתן עד 60 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.

מענה לגבי סטטוס הטיפול בבקשה
יינתן באמצעות רישוי קול או ע"י הגשת פניה בנושא תג חניה לנכה.