נכה בעל תג חניה בתוקף, שרכש רכב חדש ישירות מהיבואן, היבואן ישלח את פרטי הרכב החדש למשרד הרישוי לצורך הוצאת תג חניה מעודכן.
  • במידה ותג החניה כולל רכב יחיד
    התג ישלח באמצעות דואר ישראל לנכה תוך שבועיים מעדכון היבואן, לפי הכתובת המעודכנת במשרד הפנים. אין צורך להגיע או לפנות למשרד הרישוי.
  • במידה ותג החניה כולל שני רכבים
    יש לפנות בכתב למשרד הרישוי ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות, ולציין איזה מבין שני כלי הרכב שמצויינים בתג החניה מוחלף על ידי הרכב החדש.