להנפקת תג נכה במקרים של
  • החלפת רכב בתג
  • הוספת רכב בחג

להנפקת תג חניה לנכה יש למלא את טופס הבקשה  לתג חניה לנכה במקרים של החלפה וא הוספה של רכב בתג ולהעבירו ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי בצירוף כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד. במקרים דחופים ניתן להגיע ישירות למשרדי הרישוי.

לרשימת הטפסים והתצהירים

לתשומת לבכם: אם הרכב שברשותכם היה מושבת מכל סיבה (לאחר תאונה, הפקדת רישיון רכב, הורדה של ניידת בטיחות ועוד) בתקופה העולה על חודש ימים, כאשר הרכב יוחזר לכשירות יש להודיע לרשות הרישוי על מנת שיונפק תג חדש. פעולה זו אינה מתבצעת אוטומטית.

משלוח בקשה לתג חניה לנכה

את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי. אין צורך להגיע למשרד הרישוי. לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה הרלוונטי מרשימת הטפסים והתצהירים, בצירוף המסמכים הנדרשים. פניה ללא טופס בקשה לא תטופל.

מענה לגבי סטטוס הטיפול בבקשה יינתן באמצעות רישוי קול או ע"י הגשת פניה מקוונת בנושא תג חניה לנכה.

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 72 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות
תשובה לבקשה תינתן עד 60 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.

משלוח בקשה באמצעות פניה מקוונת 
תשובה לבקשה תינתן עד 14 יום ממועד מסירת המסמכים דרך הפניה המקוונת.