להנפקת תג נכה במקרים של
  • אובדן או גניבה
  • החזרת רכב שהושבת בחג
  • החלפת רכב והוספת רכב
יש למלא את טופס הבקשה המתאים (טופס בקשה לתג נכה במקרים של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בחג או טופס בקשה לתג נכה במקרים של החלפה והוספת רכב) ולהעבירו ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי.
במקרים דחופים ניתן להגיע ישירות למשרדי הרישוי.

משלוח בקשה לתג חניה לנכה

את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת למסירת מסמכים בנושא תג חניה לנכה. אין צורך להגיע למשרד הרישוי.

לפניה מקוונת למסירת מסמכים

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 72 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות

לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה לתג חניה לנכה בצירוף המסמכים הרלוונטים. פניה ללא הטופס לא תטופל.

מענה טלפוני על סטטוס הטיפול בבקשה יינתן באמצעות רישוי קול או הגשת פניה בנושא תג חניה לנכה. מתן תשובה לבקשה לתג נכה תינתן עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.
לפניה בנושא תג חניה לנכה

לתשומת לבכם: אם הרכב שברשותכם היה מושבת מכל סיבה (לאחר תאונה, הפקדת רישיון רכב, הורדה של ניידת בטיחות ועוד) בתקופה העולה על חודש ימים, כאשר הרכב יוחזר לכשירות יש להודיע לרשות הרישוי על מנת שיונפק תג חדש. פעולה זו אינה מתבצעת אוטומטית.