להנפקת תג נכה במקרים של
  • אובדן או גניבה
  • החזרת רכב שהושבת בחג

יש למלא את טופס הבקשה  לתג חניה לנכה במקרים של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג ולהעבירו ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי בצירוף כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד. במקרים דחופים ניתן להגיע ישירות למשרדי הרישוי.

לרשימת הטפסים והתצהירים

לתשומת לבכם: אם הרכב שברשותכם היה מושבת מכל סיבה (לאחר תאונה, הפקדת רישיון רכב, הורדה של ניידת בטיחות ועוד) בתקופה העולה על חודש ימים, כאשר הרכב יוחזר לכשירות יש להודיע לרשות הרישוי על מנת שיונפק תג חדש. פעולה זו אינה מתבצעת אוטומטית.

משלוח בקשה לתג חניה לנכה

את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר ישראל או דרך פניה בנושא תג חניה לנכה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי. אין צורך להגיע למשרד הרישוי. לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה הרלוונטי מרשימת הטפסים והתצהירים, בצירוף המסמכים הנדרשים.

פניה ללא טופס בקשה לא תטופל.
תשובה לבקשה תינתן עד 14 יום ממועד מסירת המסמכים דרך הפניה המקוונת.

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 72 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות
תשובה לבקשה תינתן עד 60 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.

מענה לגבי סטטוס הטיפול בבקשה
יינתן באמצעות רישוי קול או ע"י הגשת פניה בנושא תג חניה לנכה.