שם הטופס 
הטפסים בפורמט PDF
בקשה לקבלת תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי   להורדה בקשה לקבלת תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי
בקשה לתג חניה לנכה במקרים של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג   להורדה בקשה לתג חניה לנכה במקרים של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג
בקשה לתג חניה לנכה במקרים של החלפה והוספת רכב   להורדה בקשה לתג חניה לנכה במקרים של החלפה והוספת רכב
תצהיר בעל הרכב   להורדה תצהיר בעל הרכב
תצהיר הנכה   להורדה תצהיר הנכה
דוגמא לאישור חברה על שימוש ברכב   להורדה דוגמא לאישור חברה על שימוש ברכב

משלוח בקשה לתג חניה לנכה

את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת למסירת מסמכים בנושא תג חניה לנכה. אין צורך להגיע למשרד הרישוי.

לפניה מקוונת למסירת מסמכים

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 72 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות

לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה לתג חניה לנכה בצירוף המסמכים הרלוונטים. פניה ללא הטופס לא תטופל.

מענה טלפוני על סטטוס הטיפול בבקשה יינתן באמצעות רישוי קול או הגשת פניה בנושא תג חניה לנכה. מתן תשובה לבקשה לתג נכה תינתן עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.
לפניה בנושא תג חניה לנכה