רשימת הטפסים והתצהירים 
הטפסים בפורמט PDF
בקשה לקבלת תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי  להורדה בקשה לקבלת תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי
בקשה לתג חניה לנכה במקרים של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג  להורדה בקשה לתג חניה לנכה במקרים של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג
בקשה לתג חניה לנכה במקרים של החלפה או הוספה של רכב בתג  להורדה בקשה לתג חניה לנכה במקרים של החלפה או הוספה של רכב
תצהיר בעל הרכב  להורדה תצהיר בעל הרכב
תצהיר הנכה  להורדה תצהיר הנכה
דוגמא לאישור חברה על שימוש ברכב  להורדה דוגמא לאישור חברה על שימוש ברכב

משלוח בקשה לתג חניה לנכה

את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר ישראל או דרך פניה בנושא תג חניה לנכה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי. אין צורך להגיע למשרד הרישוי. לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה הרלוונטי מרשימת הטפסים והתצהירים, בצירוף המסמכים הנדרשים.

פניה ללא טופס בקשה לא תטופל.
תשובה לבקשה תינתן עד 14 יום ממועד מסירת המסמכים דרך הפניה המקוונת.

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 72 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות
תשובה לבקשה תינתן עד 60 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.

מענה לגבי סטטוס הטיפול בבקשה
יינתן באמצעות רישוי קול או ע"י הגשת פניה בנושא תג חניה לנכה.

מסירת מסמכים לבקשה לתג חניה לנכה 
נא לסרוק לקובץ PDF אחד את טופס הבקשה הנדרש, כל המסמכים הרפואיים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד ולצרפו לפניה
קבלה או או חידוש תג חניה לנכה  פניה מקוונת למסירת מסמכים
אובדן או גניבה של תג חניה לנכה, החזרת רכב שהושבת בתג  פניה מקוונת בנושא תג חניה לנכה
החלפה או הוספה של רכב בתג חניה לנכה  פניה מקוונת בנושא תג חניה לנכה