פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי על מצב (סטטוס) הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה, אובדן או גניבה של תג חניה לנכה, הוספה או החלפה של רכב בתג.