פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי למסירת מסמכים לבקשה או חידוש תג חניה לנכה בלבד.