רשות הרישוי מפרסם נהלים עבור הגורמים המעורבים בתהליכי רישום ורישוי כלי רכב.
מספרשם הנוהללהורדה
הקבצים להורדה בפורמט PDF
2/2017 אגרות רכב, שינוי רישום בעלות רכב, נהיגה, בתי"ס לנהיגה, בחינות נהיגה, כפל רשיון, בדיקות רפואיות, רשיון סחר ועוד
6/2016 אגרות רכב, שינוי רישום בעלות רכב, נהיגה, בתי"ס לנהיגה, בחינות נהיגה, כפל רשיון, בדיקות רפואיות, רשיון סחר ועוד
  נוהל רישום לראשונה של רכב חדש באמצעות תוכנה ייעודית
2/2016 ביטול העברת בעלות ברכב, מחיקת בעלים (שותף), מחיקת רכב חדש ע"י יבואנים
1/2016 רישום שינוי בעלות רכב בירושה
2/2015 הטיפול במוגבלי ניידות קבלת תג לנכה אגרת רישוי מופחתת
1/2015 אגרות רכב, שינוי רישום בעלות רכב, נהיגה, בתי"ס לנהיגה, בחינות נהיגה, כפל רשיון, בדיקות רפואיות, רשיון סחר ועוד
2/2014 רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
2/2013 תו סוחר (רשיון סחר) לסוחרי כלי רכב והקצאת שלט במבחן
3/2012 גריטת רכב
2/2012 מתן כתב הסמכה ליבואן רכב לצורך רישום לראשונה של רכב
5/2010 יפוי כוח לצורך ביצוע פעולות ברכב ונהיגה
1/2010 בקשת יבואנים לשינוי מהותי בפרטי רכב הבאים לידי ביטוי ברישיון הרכב
5/2008 דיווח למשרד הרישוי לאחר התקנה והסרת מכללים
4/2008 קודי מהירות ועומס לצמיגים - רישום ברישיון רכב
2/2008 נוהל רישום שנת עליית הרכב לכביש
1/2008 נוהל רישום וביטול רכב כרכב החכר (ליסינג)
11/2007 אגרת נכה לפי אישור רופא אגף הרישוי
10/2007 אוטובוסים הגבלות חדשות ברכב
9/2007 ציוד ומיגון לרוכב האופנוע בעת לימוד ומבחן נהיגה
27/03 בדיקה טכנית לרכב חדש במוסך היבואן, במוסך בהפעלת היבואן, או במוסך בכתב חוזה עם היבואן
  נוהל הנחיות ליבואן בנושא רישום רכבים באמצעות הרכבית