סוגי האופנועים שביה"ס לנהיגה המאושר על ידי הרשות, מוסמך ללמד נהיגה בהם על פי דרגת רישיון הנהיגה

A2רשיון נהיגה דרגה A2  
לימוד הנהיגה וביצוע המבחן המעשי יהיה באמצעות אופנוע מסוג L לפי סיווג ראשי L1 בנפח של 80 סמ"ק עד 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.6bhp 11kw

A1רשיון נהיגה דרגה A1  
לימוד הנהיגה וביצוע המבחן המעשי יהיה באמצעות אופנוע מסוג L לפי סיווג ראשי L2 שהספק מנועו 20 כ"ס עד 33 כ"ס (עד 25 KW) עם תיבת הילוכים רגילה
לומד נהיגה לדרגה A1 יקבל רישיון נהיגה לאופנוע עד 500 סמ"ק דרגה ב' עד 31/12/05
יבחן באופנוע אוטומטי רק מי שאושר בטופס רש"ל 18 ויקבל רישיון נהיגה דרגה ב' אוטומטי, מדובר בנכים ומוגבלים

Aרשיון נהיגה דרגה A  
לימוד הנהיגה וביצוע המבחן המעשי יהיה באמצעות אופנוע מסוג L לפי סיווג ראשי L3 שהספק מנועו 40 כ"ס לפחות
אופנוע מסוג L סיווג ראשי L2 שהספק מנועו 20 כ"ס וכן אופנוע מסוג L סיווג ראשי L3 שהפסק מנועו 40 כ"ס לפחות שיהיו בשימוש בבתי ספר לנהיגה יתאימו גם עם הכניסה לתוקף של התקנות לעניין שדרוג ושינוי דרגות רישיון הנהיגה לאופנעוים מ 9/1/07
יודגש שדרגה A2 אופנוע עד 125 סמ"ק תיכנס לתוקף ב 9/1/07 ולכן חל איסור מוחלט להצטייד באופנוע מסוג L1 ויש חובה להמשיך להורות נהיגה על אופנוע 50 סמ"ק לדרגה א'