אורכו הכללי של הרכב אינו פחות מ- 365 ס"מ וגילו אינו עולה על 10 שנים משנת יצורו.