• משקלה הכולל המותר 19,000 ק"ג לפחות
  • אורכו הכללי של הרכב 9 מטר לפחות
  • בשעת לימוד נהיגה או מבחן נהיגה, הרכב יהיה עמוס 60% מהמטען המורשה
  • לא יירשם רכב שגילו מעל 10 שנים משנת ייצורו ולא תאושר הפעלתו בתום 15 שנים משנת ייצורו
  • לא נעשה שינוי ברכב, השלדה לא קוצרה וכפי שנקבעה במקור על-ידי יצרן הרכב
  • רוחק סרניו 540 ס"מ לפחות