תומך שצורף אליו נתמך
  • יהיה מאותם הסוגים והדגמים הנפוצים בחברות התובלה
  • משקלו הכללי המורכב יהיה 40,000 ק"ג לפחות (תקנה 314)
  • מונע במנוע דיזל בעל עוצמה של 170 כ"ס לפחות
  • אורך הנתמך יהיה 12 מטר לפחות
  • לא יירשם רכב שגילו מעל 10 שנים ולא תאושר הפעלתו בתום 15 שנים משנת ייצורו
  • בשעת לימוד נהיגה או מבחן, יהיה הרכב עמוס בבלוקים אחידים שמשקל כל אחד מהם לא יותר מ- 100 ק"ג כשסך כל המעמד לא יפחת
  • מ- 60% של המטען המורשה עפ"י רישיון הרכב