• יהיה מאותם הסוגים והדגמים הנפוצים בחברות התחבורה הציבוריות
  • אורכו הכללי יהיה 12 מטר לפחות
  • רוחק סרניו יהיה 540 ס"מ לפחות
  • לא יירשם אוטובוס שגילו מעל 10 שנים ולא תאושר הפעלתו בתום 15 שנים משנת ייצורו