מכוני הרישוי בארץ יכולים לאשר החלפת מנוע בכל רכב מאותו דגם ונפח, למנועים מיובאים ומנועים שהוצאו מכלי רכב הרשומים בקובץ. מנוע שהוצא מרכב - נדרש  להביא שטר מכר שעליו מצויין מספר הרכב שממנו הוצא המנוע. מנועים חדשים יגיעו עם רשימון יבוא.

לבעל רכב המופיע במכון רישוי לצורך אישור החלפת מנוע עומדות 2 אופציות:
  1. להחזיק צמוד לרישיון הרכב את הטופס המקוצר רש"ל 23 עד למועד החידוש ואז יירשם השינוי ברישיון הרכב
  2. במידה ובעל הרכב ירצה לרשום את השינוי במיידי, עליו לפנות לכל סניף רישוי עם טופס הרש"ל 23 ובמקום יבוצע השינוי, פעולה זו תחייב תשלום כפל רישיון רכב

אישור להחלפת מנוע בעמדה הטכנית מספר 1 יתבצעו רק במקרים מיוחדים כאשר המנוע מדגם או מנפח אחר מהרשום ברכב או כאשר באותו מועד מבוצע שינוי מבנה במשרד הרישוי.

לרשימת עמדות הטכניות מספר 1