ניתן לבצע רישום שינוי במרכב הרכב אצל מתקינים מורשים ואצל יצרנים מורשים
מבלי להגיע כלל לעמדה מספר 1 בפעולות התקנה או הסרה של מנגנון לנכה.

עיסוקים