פעם בשנתיים, בחודש דצמבר סמוך למועד פקיעת התעודה, יבוצע חידוש של תעודות ההסמכה של שמאים.

תנאים לחידוש תעודת שמאי

  • תשלום אגרת חידוש - יש לשלוח אישור תשלום
  • הצגת "תעודת יושר" מעודכנת ממשטרת ישראל
  • בעל רישיון נהיגה תקף (נבדק ישירות על ידי המשרד)