שלבי תהליך ההסמכה

 1. הרשמה: בעת ההרשמה יש למסור מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק להסמכה מקצועית, כמפורט בהמשך
 2. אישור הרשמה: מתן אישור על ידי יחידת ההסמכה, קבלת מספר מתמחה והעברת אישור על ביצוע התמחות אצל מאמן.
 3. תשלום אגרה: יש לשלם את האגרה ולשלוח קבלה ליחיד: (פקס/דואר/מסירה אישית- יש לוודא קבלת האישור).
 4. ביצוע התמחות אצל המאמן: העברת דוח תלת חודשי חתום על ידי המאמן לתקופה של לפחות 12 חודש.
 5. מבחן עיוני: לאחר חצי שנה של התמחות יקבל המועמד זימון לבחינה עיונית. יש לשלם אגרה ולהעביר את האישור כדי לקבל זימון לבחינה.
 6. בחינה מעשית (רכב): לאחר 7 חודשים ממועד תחילת ההתמחות יקבל המועמד זימון לבחינה מעשית בנושא רכב. יש לשלם אגרה ולהעביר את האישור כדי לקבל מועד לבחינה
 7. בחינה מעשית (שומה): בתום תקופת התמחות יקבל המועמד זימון לבחינה מעשית בנושא שומה. יש לשלם אגרה ולהעביר את האישור כדי לקבל מועד לבחינה
 8. תוצאות מבחנים: תוצאות תתקבלנה בנפרד לכל בחינה, תוך חודש ממועד הבחינה. במקרה של כשלון, יש לחזור על הבחינות מחדש.
 9. מרשם פלילי מופק באחריות משרד התחבורה.

מסמכים הנדרשים להגשה בעת ההרשמה

בעת ההרשמה יש למסור את המסמכים הבאים בכדי לאפשר פתיחת תיק להסמכה המקצועית:
 • טופס בקשה ממולא כולל תמונת פספורט עדכנית
 • צילום תעודת זהות ישראלית ( מקור + צילום )
 • תצהיר חתום מאושר ע"י עו"ד או עובד היחידה
 • תעודת סיום קורס מקצועי בתחום "תורת המקצוע" ( מקור + צילום )
 • תעודת סיום קורס מינהל ( מקור + צילום )
 • סיווג מקצועי( ראה פירוט הדרישה בכל מקצוע, בהמשך)
 • צילום כתב הסמכה (אם יש בתחום אחר) ( מקור + צילום )
 • רישיון נהיגה בתוקף

בעלי דיפלומות

 • תעודת רישום "רשות הסמכה" במשרד הכלכלה / חינוך
 • תעודת דיפלומה + גיליון ציונים מקור + העתק - מאומת אצל עו"ד או עובד היחידה

טפסי הרשמה

 • סוג מקצועי- סוג 2 ממלכתי במקצוע מכונאות רכב או סוג 3 הסתדרותי במקצוע פחחות רכב
 • אישורי השכלה- 12 שנות לימוד (או דיפלומה) - מקור + צילום (אפשרי גם תעודת בי"ס תלת שנתי מקצועי במגמת מכונאות)
 • טופס בקשה לאישור מאמן

שימו לב
התיק יפתח רק לאחר מסירת כל המסמכים