חידוש תעודות בוחן רכב ובוחן עשן
  • על-פי החלטת ה"רשות" בחודש דצמבר סמוך למועד פקיעת תוקף התעודה, יבוצע חידוש של תעודות ההסמכה של בוחני הרכב
  • המפקח האזורי ימסור לבוחנים את התעודות במכוני הרישוי בהם הם עובדים ורשומים
  • תעודת בוחן תחודש רק אל מול מקום עבודה (מכון רישוי) בפועל

אישור להחלפת מקום עבודה עבור בוחני רכב במכוני רישוי (כללי, מכשור, עשן, טרקטורים, קטנועים ואופנועים)
בוחן רכב שמבקש להחליף מקום עבודה נדרש רשאי לעשות זאת בתנאים הבאים:

  • ברשותו תעודה תקפה כבוחן רכב
  • הבוחן רשום במצבת כ"א של מכון רישוי אצל המפקח המחוזי של משרד התחבורה
  • הבוחן יעביר למפקח המחוזי אישור של מכון הרישוי שהוא עוזב ואישור העסקה של מכון הרישוי שיעבוד בו
  • המפקח יאשר תחילת עבודה במכון הרישוי החדש עם קבלת כל האישורים
  • בוחן שלא עבד מעל 12 חודש, יגיש בקשה לחידוש התעודה לוועדת הסמכה. הועדה תקבע את תנאי החידוש תוך 30 יום במועד ההתכנסות הראשון