שלבי תהליך ההסמכה

1הרשמה
בעת ההרשמה יש למסור מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק להסמכה, כמפורט בהמשך
2אישור הרשמה
מתן אישור על ידי יחידת ההסמכה
3זימון המועמד למבחן עיוני
ביצוע המבחן תוך 14 יום מאישור ההרשמה. המבחנים מתקיימים בתיאום עם הנבחן. יש להגיע במועד שנקבע בהזמנה.
4זימון המועמד למבחן מעשי
ביצוע המבחן תוך 14 יום מאישור ההרשמה (הזימון נעשה במקביל לזימון לבחינה עיונית). מבחנים מעשיים מתקיימים בתיאום עם הנבחן באחד ממכוני הרישוי. יש להגיע במועד שנקבע בזימון.
5תוצאות המבחנים
יתקבלו בנפרד לכל בחינה, תוך 30 ימים ממועד הבחינה. במקרה של כשלון, יש לחזור על הבחינה העיונית או המעשית מחדש. לאחר הצלחה בשני המבחנים, והמצאת המסמכים כמפורט בשלב 6, עובר התיק לאישור ועדת הסמכה.
6המצאת מסמכים
רישום אצל מפקח אזורי במצבת כ"א של מכון רישוי (בוחן רכב שלא עובד בפועל לא מקבל אישור) ואישור מעודכן של "תעודת יושר" ממשטרת ישראל
7אישור ועדת הסמכה והרשות המוסמכת
אישור מתקבל תוך 30 יום ממועד קבלת אישור על ציון עובר בבחינה האחרונה
8קבלת תעודה
התעודה נמסרת לנבחן על ידי המפקח האזורי

מסמכים הנדרשים להגשה בעת ההרשמה

בעת ההרשמה יש למסור את המסמכים הבאים בכדי לאפשר פתיחת תיק להסמכה המקצועית:

 • טופס בקשה ממולא כולל תמונת פספורט עדכנית
 • צילום תעודת זהות ישראלית ( מקור + צילום )
 • תצהיר חתום מאושר ע"י עו"ד או עובד היחידה
 • תעודת סיום קורס מקצועי בתחום "תורת המקצוע" ( מקור + צילום )
 • תעודת סיום קורס מינהל ( מקור + צילום )
 • סיווג מקצועי( ראה פירוט הדרישה בכל מקצוע, בהמשך)
 • צילום כתב הסמכה (אם יש בתחום אחר) ( מקור + צילום )
 • "תעודת יושר" משטרת ישראל - בסיום הבחינות
 • רישיון נהיגה סוג 03
 • בעלי דיפלומות
  א. תעודת דיפלומה + גיליון ציונים מקור + העתק - מאומת אצל עו"ד או עובד היחידה
  ב. תעודת רישום "רשות הסמכה" במשרד התמ"ת

בנוסף למסמכים הנ"ל, יש למסור את המסמכים הבאים בהתאם להתמחות בוחן הרכב:

 • אישורי השכלה לפי שנות לימוד (מכשור-12 שנים,כל הסוגים-10 שנים, טרקטורים\אופנועים -10 שנים)
 • טופס אישור דוגמאות חתימה
 • טופס הצהרת התחייבות
 • אישור העסקה ממקום עבודה
 • אישור סוג 3 במכונאות ממשרד העבודה או הסמכה למכונאות מטעם משרד התחבורה (התמחות מכשור-אין צורך)
 • אישור השתלמות במכון רישוי במשך שבועיים (12 ימי עבודה)
 • אישור השתלמות אצל איש תוכנה הקשור למכון הרישוי
 • תעודה בתוקף של בוחן רכב:אישור על סיום פרק עשן בקורס בוחני רכב,ואישור על השתלמות במכון דיזל 3 ימים לפחות

שימו לב
התיק יפתח רק לאחר מסירת כל המסמכים