תהליכי הסמכה למקצועות הרכב, קובעים את הרף המקצועי של בעלי המקצוע ונותני השירות במדינה בתחום זה. בהתאם לתנאי הסף לקבלת מועמדים להסמכה, ובהתאם לנושאי הבחינה ותוכנם נבנית כל מערכת ההדרכה של העובדים בתפקידים השונים. לכן, יש חשיבות רבה לכל מערך השירות הניתן על ידי יחידת ההסמכה.

שלבי תהליך ההסמכה

1הרשמה
בעת ההרשמה יש למסור מסמכים הנדרשים לפתיחת תיק להסמכה מקצועית, כמפורט בהמשך
2אישור הרשמה
אישור התשלום מתבצע ישירות ע"י בנק הדואר למח' הסמכה
3תשלום אגרה
מתן אישור על ידי יחידת ההסמכה וקבלת טופס אגרה לתשלום
4הזמנה של המועמד למבחן עיוני בתחום תורת המקצוע ובתחום המינהל
הזימון למבחנים יתבצע רק לאחר אישור תשלום האגרה ונערך בכיתת הלימוד באיגוד במוסכים בת"א . יש להגיע במועד שנקבע בהזמנה
5הזמנה של המועמד למבחן מעשי
הזימון נעשה במקביל לזימון לבחינה עיונית מבחנים מעשיים מתקיימים במכון הבחינות בחולון או במוסכים תלוי במקצועות הבחינה. יש להגיע במועד שנקבע בזימון
6קבלת תוצאות מבחנים
התוצאות תתקבלנה בנפרד לכל בחינה. במקרה של כישלון, יש לחזור על התהליך משלב 3.
7אישור ועדת הסמכה והרשות המוסמכת
לאחר הצלחה בשני המבחנים, עובר התיק לאישור ועדת הסמכה והרשות המוסמכת. אישור מתקבל תוך 30 יום ממועד קבלת תוצאות המבחנים
מסמכים הנדרשים להגשה בעת ההרשמה
בעת ההרשמה יש למסור את המסמכים הבאים בכדי לאפשר פתיחת תיק להסמכה המקצועית:
 • טופס בקשה ממולא כולל תמונת פספורט עדכנית
 • צילום תעודת זהות ישראלית ( מקור + צילום )
 • תצהיר חתום מאושר ע"י עו"ד או עובד היחידה
 • תעודת סיום קורס מקצועי בתחום "תורת המקצוע" ( מקור + צילום )
 • תעודת סיום קורס מינהל ( מקור + צילום )
 • סיווג מקצועי( ראה פירוט הדרישה בכל מקצוע, בהמשך)
 • צילום כתב הסמכה (אם יש בתחום אחר) ( מקור + צילום )
 • "תעודת יושר" משטרת ישראל - בסיום הבחינות
 • רישיון נהיגה סוג B
 • בעלי דיפלומות:
  א. תעודת דיפלומה + גיליון ציונים מקור + העתק - מאומת אצל עו"ד או עובד היחידה
  ב. תעודת רישום "רשות הסמכה" במשרד התמ"ת

בנוסף למסמכים הנ"ל, יש להגיש מסמכים בהתאם לסיווג המקצועי, כמפורט להלן:

נושא הסמכה: כתבי הסמכה
קורס תורת המקצוע סוג מקצועי
 
חשמלאות רכב 2 ממלכתי
מכונאות רכב 3 ממלכתי
מכונאות אופנועים וקטנועים 3 הסתדרות
טרקטורים ומכונות ניידות (צמ"ה) 2 ממלכתי
תיקון מרכבי רכב 3 הסתדרות
מסגרות 3 הסתדרות
תיקון חלפים ומכללי בלמים 3 ממלכתי- סוג 3 במכונאות רכב
תיקון רפידות ותופי בלם 3 הסתדרות
רדיאטורים 3 הסתדרות
משאבות ומתזים לדיזל 3 הסתדרות
קרבורטורים 3 ממלכתי-סוג 3 במכונאות רכב
תיקון וכיוון מתלים 3 ממלכתי-סוג 3 במכונאות רכב
קפיצים 3 הסתדרות
תיבת הילוכים אוטומטית 3 ממלכתי-סוג 3 במכונאות רכב
נושא הסמכה: אישור ניהולי
קורס תורת המקצועסוג מקצועי
 
צבעות רכב 3 הסתדרות
מיזוג אויר לרכב 3 הסתדרות
תיקון צמיגים ואבובים 3 הסתדרות
מחוונים 3 הסתדרות
גרירה וחילוץ
 • אישור משרד הרישוי לנהיגה ברכב גרירה וחילוץ לתקופה של שלוש שנים לפחות (טופס 103)
 • אישור על וותק מעשי בענף לתקופה של שלוש שנים מיום קבלת ההיתר, עם פירוט תאריכי עבודה, שם העסק וכתובתו, סוג הרכב ומספר רישוי

שימו לב
התיק יפתח רק לאחר מסירת כל המסמכים