תחום שירותי תחזוקה מופקד, בין היתר, על נושא ההסמכה בענפי הרכב השונים, דבר המחייב רמה ומיומנות מקצועית גבוהה. לשם כך, דואג משרדנו לפרסם מעת לעת השתלמויות מקצועיות לבעלי כתבי ההסמכה או אישורי ניהול במקצועות השונים, במידה ולדעת ה'רשות' דרוש הדבר להשלמת ידיעותיו של המנהל המקצועי.
מטרת העל של ההשתלמויות המאופיינות בחדשנות מקצועית, היא לתת העשרה כללית וקידום מקצועי למעוניינים להתעדכן ולהרחיב אופקים בנושאים הקרובים לתחום עיסוקם.
ההדרכה וההשתלמויות הינם כלים ואמצעים לשם השגת יעילות והתמקצעות בעבודה.
משרדנו מעוניין לקדם את הידע, המיומנות האישית והעשרה המקצועית של בעלי כתבי ההסמכה ואישורי הניהול, ופעילות ההדרכה וההשתלמויות הינן חלק מתהליך זה בו יש באפשרותו של בעל כתב ההסמכה להרחיב את ידיעותיו המקצועיות על מנת שיוכל לבצע את עבודתו ביתר יעילות.

תהליך ביצוע ההשתלמות

 • בעלי תעודת הסמכה מקבלים הודעה באמצעי התקשורת ו/או הודעה אישית על הצורך לבצע השתלמות. ההודעה כוללת פרטי הזכיינים להעברת ההשתלמות
 • בתום ההשתלמות המשתתפים/המכללה יעבירו ליח' ההסמכה תעודת סיום קורס
 • בהתאם להחלטת הרשות המוסמכת יקבעו מבחנים בסיום ההשתלמות
 • במקרים בהם מבוצעת השתלמות על ידי גורם חיצוני באחריות המכללה לוודא עמידת המשתתפים בדרישות ההשתלמות, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו על ידי הרשות המוסמכת. במקרה זה, באחריות המכללה להעביר את אישורי הבחינה של המשתתפים ליח' ההסמכה

תהליך הרשמה לבחינות

(במקרים בהם נערכים מבחנים להשתלמויות על ידי יח' ההסמכה)

לצורך הרשמה יש להעביר:

 • טופס בקשה - ניתן לקבל בפקס/להוריד מהאינטרנט
 • העתק תעודת זהות
 • העתק תעודת הסמכה
 • רישיון מוסך תקף (רק לבעלי מוסכים)
 • אישור תשלום דמי בחינה
 • אישור השתתפות בקורס המתאים

הטפסים ישלחו לנבחן יחד עם ההודעה על הצורך להיבחן

מחויבות המשרד

 • קורס ברמה מקצועית גבוהה
 • קבלת חומר כתוב על נושאי הלימוד מהגורם שמעביר את הקורס
 • תנאי לימוד מתאימים
 • קבלת תעודה תוך שבועיים ממועד הבחינה