מחויבות למידע ומחויבות כללית
 • פרסום נתוני המידע, נושאי הבחינה המעודכנים ואפשרות קבלת טפסים במערכת האינטרנט
 • אפשרות לקבל את המידע ישירות לפקס של הפונה תוך הקפדה על פרטיות. הודעה לנבחן מהם נושאי הבחינה 30 יום לפני ביצועה באמצעות הפצת דף מידע כתוב יחד עם הזימון לבחינה.
 • התחלת המבחן בשעה שנקבעה לו
 • לאפשר לנבחן להבחן במבחן חוזר(כרוך בתשלום אגרה)
 • חריגים וערעורים יטופלו בהתאם להמלצת ועדת ההסמכה ואישור הרשות המוסמכת. ערעורים ניתן להגיש לרשות המוסמכת תוך 30 יום מקבלת הודעה.

מחויבות לגבי הבחינות העיוניות

 • הבחינה תכלול את כל מהרכיבים המקצועיים המהותיים הנדרשים לצורך הסמכת בעלי מקצוע מעודכנים בתחום הבחינה. לשם כך:
 • שאלות הבחינה יעודכנו בכל מקרה של שינויים מהותיים בתחום המקצועי
 • שאלות הבחינה יבחנו כל שנתיים על ידי רע"נ בחינות בסיוע בעלי מקצוע מוסמכים ויעודכנו בהתאם
 • כל נבחן יקבל טופס בחינה שונה. לשם כך יוכן מאגר שאלות לכל נושא

מחויבות לגבי בחינות מעשיות

 • ביצוע מבחן מעשי ב"מכון הבחינות" או במוסכים שהוסמכו לכך
 • אי תלות של הבוחן והנבחן- המבחנים יערכו באזור שונה מאזור מגוריו של הנבחן
 • הבחינה תתבצע על מקרה אמיתי שמגיע למוסך ביום הבחינה
 • בחינה מעשית להסמכת בוחן רכב יתבצע באחד ממכוני הרישוי שהוסמכו על ידי ה"רשות"