מסמךמספרהוראת נוהל / הנחיה מקצועיתמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
הוראת נוהל 146 טיפול ברכב חשמלי/היברידי 03.04.2017  להורדה טיפול ברכב חשמלי/היברידי
הוראת נוהל H-02-2016 הגבהת רכבים עד 50 מ"מ 01.03.2017  להורדה הגבהת רכבים עד 50 מ''מ
הוראת נוהל 31 מימוש אחריות ללוחיות רישוי פגומות 17.03.2016  להורדה מימוש אחריות ללוחיות רישוי פגומות
הוראת נוהל 138 תדירות רישוי שנתי לרכב פרטי חדש ורכב פרטי שהוא רכב השכרה 07.03.2016  להורדה תדירות רישוי שנתי לרכב פרטי חדש ורכב פרטי שהוא רכב השכרה
הוראת נוהל 83 נוהל קריאה חוזרת (RECALL) 16.07.2015  להורדה נוהל קריאה חוזרת (RECALL)
הוראת נוהל 117 מוסך לרישוי רכב שבטיפול המוסך (סימול מקצוע היסטורי 182) 01.05.2014  להורדה שם_הנוהל
הוראת נוהל 47ג' דרישות למפעלי תחזוקה המורשים לביצוע בדיקות רכב ומתן תעודות בדיקה על תקינות רכב 03.07.2014  להורדה דרישות למפעלי תחזוקה המורשים לביצוע בדיקות רכב ומתן תעודות בדיקה על תקינות רכב
הוראת נוהל 126 חובת דיווח לרשות הרישוי על הצורך ברישום הערה ברישיון כשהרכב ניזוק 08.07.2014  להורדה חובת דיווח לרשות הרישוי על הצורך ברישום הערה ברישיון כשהרכב ניזוק
הוראת נוהל 127 בדיקת רכב לצרכי קניה ומכירה 01.10.2014  להורדה בדיקת רכב לצרכי קניה ומכירה
הוראת נוהל 128 קבלת רכב מונע גפ"מ למבחן שנתי 19.11.2014  להורדה קבלת רכב מונע גפ"מ למבחן שנתי
הוראת נוהל 119 קבלת רכב למבחן שנתי/כיול טכוגרפים 01.01.2014  להורדה קבלת רכב למבחן שנתי/כיול טכוגרפים
הוראת נוהל 116/13 טיפול בצמיגים פגומים במסגרת תקופת אחריות ובדיקתם ע"י מעבדה מוסמכת 18.11.2013  להורדה טיפול בצמיגים פגומים במסגרת תקופת אחריות ובדיקתם ע"י מעבדה מוסמכת
הנחיה מקצועית   קבלת רכב למבחן שבעליו נפטר 14.08.2013  להורדה קבלת רכב למבחן שבעליו נפטר
הוראת נוהל 1/97 בדיקת רכב לאחר איסור שימוש 15.08.2013  להורדה בדיקת רכב לאחר איסור שימוש
הנחיה מקצועית   בדיקת נוריות אזהרה למערכות בטיחות 05.06.2013  להורדה בדיקת נוריות אזהרה למערכות בטיחות
הנחיות מקצועיות   בדיקת הרכב במבחן השנתי 05.06.2013  להורדה בדיקת הרכב במבחן השנתי
הנחיה מקצועית 116 חובת רישום רכב ממוגן ירי ברישיון הרכב 20.05.2013  להורדה חובת רישום רכב ממוגן ירי ברישיון הרכב
הוראת נוהל 47 ב' דרישות למפעלי תחזוקה המורשים לביצוע בדיקות רכב ומתן תעודות בדיקה על תקינות רכב 10.05.2012  להורדה דרישות למפעלי תחזוקה המורשים לביצוע בדיקות רכב ומתן תעודות בדיקה על תקינות רכב
הנחיה מקצועית 71 ציפוי שמשות ושינוי צבע הרכב 02.06.2011  להורדה ציפוי שמשות ושינוי צבע הרכב
הנחיה מקצועית 86 סימון ובדיקת אמבולנסים 14.04.2011  להורדה סימון ובדיקת אמבולנסים
הוראת נוהל 112 תיקון טעות ברישום ק"מ של מד המרחק בעת מבחן הרישוי וביטול הנפקת תעודות בדיקת זהום אויר 15.12.2010  להורדה תיקון טעות ברישום ק"מ של מד המרחק בעת מבחן הרישוי וביטול הנפקת תעודות בדיקת זהום אויר
הוראת נוהל 11 העברת כלי רכב המחויב ברישיון מוביל ממפעל/משרד למתן שירותי בטיחות אחד למשנהו 01.11.2011  להורדה העברת כלי רכב המחויב ברישיון מוביל ממפעל/משרד למתן שירותי בטיחות אחד למשנהו
הוראת נוהל 109 רישום מספר הק"מ בעת המבחן השנתי 13.12.2009  להורדה רישום מספר הק"מ בעת המבחן השנתי
הוראת נוהל 94 בדיקת רכב לאחר תאונה 01.04.2007  להורדה בדיקת רכב לאחר תאונה
הוראת נוהל 93 תיקון רכב (תקנה 309 לתקנות התעבורה) 01.04.2007  להורדה תיקון רכב (תקנה 309 לתקנות התעבורה)
הוראת נוהל 97 בדיקת רכב להסעת תלמידים 03.09.2007  להורדה בדיקת רכב להסעת תלמידים
הוראת נוהל   נוהל להתקנת פנסי איתות ברכב להסעת תלמידים 12.04.2007  להורדה נוהל להתקנת פנסי איתות ברכב להסעת תלמידים

בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה

מסמךמספרהוראת נוהל / הנחיה מקצועיתמתאריך 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
הוראת נוהל 72 ג' עדכון בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין (עדכון לנוהל 72, 72 א' ו-72 ב') 03.10.2010  להורדה עדכון בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין
הוראת נוהל 72 ב' עדכון בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 2004 ומעלה (עדכון לנוהל 72 ו-72 א') 15.11.2007  להורדה עדכון בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 2004 ומעלה
הוראת נוהל 72 א' עדכון בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה 01.05.2006  להורדה עדכון בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה
הוראת נוהל 72 בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה 22.01.2006  להורדה בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת ייצור 1995 ומעלה