לבעל הרכב ניתנת יכולת הבחירה של מכון הרישוי שברצונו להעביר בו את מבחן הרישוי השנתי. תוקף הבדיקה של מכון הרישוי שנבחר הינו ל30 יום בלבד, ובמהלכן הרכב אינו יכול להבדק בכל מכון רישוי אחר. לאחר 30 יום, ניתן לבצע רישוי מחדש במכון רישוי אחר.

הדבר נועד למנוע מצב בלתי רצוי בו בעל רכב שרכבו נכשל בעת המבחן השנתי, ינסה למצוא מכון אחר שיקל את העברת הרכב במבחן הרישוי.