במקרה של אובדן תווית חלון יש לפנות למכון הרישוי שביצע את מבחן הרישוי השנתי (טסט).

במידה ולא ידוע מי המכון שביצע את מבחן הרישוי השנתי (טסט), יש לפנות לאיגוד מכוני רישוי, בכתובת:
רח' שמוטקין 10, א. תעשיה ישן, ראשון-לציון. טל': 9560205 – 03.

עלות של כפל תווית חלון הינו 11 ₪ בהתאם לתעריפי הבדיקה של משרד התחבורה.