החל משנת 2010 נרשם המרחק המופיע במד המרחק בעת ביצוע מבחן הרישוי השנתי (טסט), ומופיע ברישיון הרכב אשר נשלח אליכם לקראת המבחן הבא. בעל הרכב (או מיופה כוחו) מתבקש בסוף המבחן לאשר בחתימתו את הנתון שנרשם. חוסר התאמה בין מד המרחק ובין רישיון הרכב עלול לנבוע משתי סיבות:
  1. טעות בקריאה או בהקלדת הנתונים במהלך המבחן השנתי. במקרה כזה, הגיעו עם רכבכם למכון הרישוי ובקשו לבדוק את הנתונים המקוריים שנרשמו. אם ברשותכם הוכחה, כגון קריאת מרחק שבוצעה לפני הבדיקה במוסך מורשה וכד', הציגו אותה בפני הבוחן. אם אכן נפלה תקלה, מכון הרישוי ידווח למשרד התחבורה על הנתון המתוקן
  2. תקלה, תיקון או שינוי במד המרחק. משרד התחבורה אינו יכול לעקוב אחר מקרים כאלה וחייב לציין ברישיון רק את הנתון שנרשם במכון הרישוי. במקרה כזה, מומלץ לשמור על תיעוד מהמוסך שביצע את התיקון וכד' על מנת להסביר את הפער בעת מכירת הרכב