יש לפעול לפי השילוט במכון הרישוי ויש לפנות למנהל המקצועי במכון הרישוי.